Trang Thơ & Truyện
Ngô Minh Hằng

TÁC GIẢ

THƠ
ĐĂ ĐĂNG

Tác Phẩm
Đă Xuất Bản

NỐI KẾT

Biếm Thi
Tha Hương

Email Addresses
Nmh5475@aol.com

Kính dâng Quê Hương VIỆT NAM
Kính dâng các linh hồn Tử Sĩ
Kính dâng hương hồn Bố Mẹ
Thân tặng những người bạn của tôi
Riêng cho năm con yêu quư


CÁC BÀI THƠ MỚI


Chủ Đề:

                  1. Tiếng Quê Hương
                  2. Vùng Trời Của Mẹ

                  3. Vần Thơ Cho Các Con Yêu Dấu
                  4. Thơ T́nh
                  5. Thơ và Tuổi Trẻ Việt Nam Tại Hải Ngoại
                  6. Truyện Ngắn

                     

NMH Copyright © 2007. All rights reserved.